Jogi Nyilatkozat

Petrus Krisztina EV. honlapját kiszolgáló szerverek a Vatel Kft-nél mint adattárolónál találhatók. Az adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a  tárolt  adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás), hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), változatlansága igazolható (adatintegritás), a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Petrus Krisztina EV. valamint az adatfeldolgozó Vatel Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.